Steenuilen en haar anatomie

Van alle uilen is de steenuil de kleinste in Nederland. Toch lijkt hij groter dan hij is, dit komt door de bolle kop en relatief dikke verenpak. Met een maximale lichaamsgrootte van een centimeter of 21-23 is de steenuil nauwelijks groter dan een merel of zanglijster. De vrouwtjes zijn gemiddeld wat groter en zwaarder dan de mannetjes steenuilen. Een vrouwtje weegt gemiddeld rond de 170 tot 260 gram en een mannetje 150 tot 240 gram. De geslachten zijn moeilijk te onderscheiden van elkaar in het veld, het verenkleed is namelijk ook zo goed als gelijk. Het verenkleed is gevlekt. De poten zijn lang en wit bevederd en de grote ogen vallen erg op. De steenuilen communiceren door middel van geluiden met elkaar. De territoriumroep van het mannetje klinkt rond het najaar, einde van de winter en het begin van het vroege voorjaar. Hiermee maakt hij zich bekend bij zijn soortgenoten als vaste bewoner. Dit territorium moet wel aan bepaalde eisen voldoen wil het een geschikte omgeving zijn voor de steenuil. Hierbij kan gedacht worden aan een geschikte nestplaats, het aanbod van voldoende prooidieren en de aanwezigheid van voldoende beschutting. Het moet aan alle eisen voldoen wil het een geschikte leefplaats zijn voor zowel de vrouwtjes als mannetjes steenuil.

Leave a Reply